Aktuell export och efterfrågan

  • Danmark och Syrien: kvigor dräktiga 4-7 månader vid leverans.
  • Hela lösdriftsbesättningar eller grupper av kor och kvigor inom Sverige.