Livdjursförmedling

Karin arbetar med förmedling av kvalitetsdjur, kor och kvigor, inom och utom Sverige och dessutom värdering av besättningar. Exporter som tidigare genomförts är till England, Österrike, Italien, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen, Jordanien, Kroatien, Spanien, Irland, Turkiet och Danmark.

Mitt mål är att både säljare och köpare skall vara nöjda. De senaste exporterna till Jordanien med 3 båtlaster och Turkiet med hittills 600 kvigor har gått mycket bra. De nya köparna är mycket nöjda med de svenska kvalitetsdjuren.

Den nybyggda gården utanför Bursa i Turkiet, dit djuren levererades 2006.

Ugerups Export - Kennel Ugerups Export - Kennel Ugerups Export - Kennel Ugerups Export - Kennel